Každý občan naší republiky vyprodukuje za rok okolo 250kg odpadu. Plastu 13%. Je to ale údaj hmotnostní. Vzhledem k tomu, že plast je v průměru nejlehčí odpad, jedná se objemově o velké množství odpadu.
Plasty z domovního odpadu jsou sbírány jednak samostatně pomocí kontejnerů, ale velké množství jich zůstává ještě ve zbytkovém odpadu.
Také průmyslová výroby a to zvláště automobilový průmysl, chrlí velké množství plastového odpadu.

Naše společnost projektuje a dodává ve spolupráci s našimi partnery zařízení na třídění a následné drcení, případně čištění a praní plastového odpadu.