Z průmyslové výroby vzniká komunální odpad. Povinnost původce, výrobního závodu, je zajistit jeho materiálové využití, a pokud to nejde zajistit jeho energetické využití. Pro příští léta dostalo naše odpadové hospodářství úkol vytřídit komunálního odpadu na úroveň 40 % v roce 2010, 45 % v roce 2013 a 50 % v roce 2020, z toho minimálně 50 % využívat materiálově.
Pro splnění těchto požadavků je třeba odpad v každém případě zpracovat v linkách označovaných jako MBU.
Naše společnost nabízí realizaci těchto linek ve spolupráci s našimi obchodními partnery formou „Na klíč“.

Hlavní předností našeho řešení jsou zkušenosti z realizace jedné z největších instalací v Regionálním centru zpracování odpadů Karlovarského kraje ve Vřesové, kde jsme se podíleli na instalaci zařízení.