Bio-odpad představuje další podstatnou součást odpadů. Jedním z požadavků odpadového hospodářství je snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na skládky na 75 % hm. do roku 2010, na 50 % hm. do roku 2013 a na 35 % do roku 2020 oproti hodnotám roku 1995. Jednou ze složek tohoto odpadu je i kuchyňský odpad, který pro ukládání a další využití vyžaduje hygienizaci.

Naše společnost projektuje a dodává ve spolupráci s našimi partnery zařízení zpracování bio odpadů. Jedná se zejména o boxy vhodné pro stabilizaci a sušení bioodpad, případě dotřiďovaní linky pro jeho přípravu na výrobu RDF (alternativního paliva).

Hlavní předností našeho řešení jsou zkušenosti z realizace jedné z největších instalací v Regionálním centru zpracování odpadů Karlovarského kraje ve Vřesové, kde jsme se podíleli na instalaci zařízení.