Zpracování odpadů

Zařízení pro zpracování komunálního odpadu

Z průmyslové výroby vzniká komunální odpad. Povinnost původce, výrobního závodu, je zajistit jeho materiálové využití, a pokud to nejde zajistit jeho energetické využití. Aktualizovat prosím: Pro příští léta dostalo naše odpadové hospodářství úkol vytřídit komunálního odpadu na úroveň 40 % v roce 2010, 45 % v roce 2013 a 50 % v roce 2020, z toho minimálně 50 % využívat materiálově.
Pro splnění těchto požadavků je třeba odpad v každém případě zpracovat v linkách označovaných jako MBU.
Naše společnost nabízí realizaci těchto linek ve spolupráci s našimi obchodními partnery formou „Na klíč“.

Hlavní předností našeho řešení jsou zkušenosti z realizace jedné z největších instalací v Regionálním centru zpracování odpadů Karlovarského kraje ve Vřesové, kde jsme se podíleli na instalaci zařízení.

Zařízení pro zpracování domovních odpadů

Každý občan naší republiky vyprodukuje za rok okolo 250kg odpadu. Papíru to je cca. 22%, plastu 13%, skla 9%. Dále kompostovatelný kuchyňský odpad 18%, nebezpečný odpad 3%. Zbytek je 35% odpadu, který se nedá jednoznačně identifikovat.
Češi nejčastěji třídí papír, následuje sklo, plasty, kovy. I když je po republice rozmístěno více jek 180 tisíc kontejnerů na vytříděný odpad, stále ještě zbývá mnoho odpadu, který je nevytříděný. I odpad v kontejnerech je nutno dotřídit, protože jednotlivé složky papíru a plastu lze využít samostatně.

Zařízení pro zpracování papíru

Pro další zpracování papíru je třeba jej roztřídit na novinový papír, karton, obalový papír atp., a odstranit z něho zbytkové složky jiných druhů odpadů, které v kontejnerech mohou být a připravit jej na dopravu. Doprava probíhá vzhledem k sypné hmotnosti papíru v balících.

Naše společnost ve spolupráci s našimi partnery projektuje a dodává zařízení na třídění a následné lisování papíru.

Zařízení pro zpracování plastu

Plast je v průměru nejlehčí odpad, ale jedná se objemově o velké množství odpadu.
Plasty z domovního odpadu jsou sbírány jednak samostatně pomocí kontejnerů, ale velké množství jich zůstává ještě ve zbytkovém odpadu. Také průmyslová výroba, zvláště automobilový průmysl, chrlí velké množství plastového odpadu.

Naše společnost projektuje a dodává ve spolupráci s našimi partnery zařízení na třídění a následné drcení, případně čištění a praní plastového odpadu.

Zařízení pro zpracování pneumatik

Pneumatiky jsou jednou z podstatných složek odpadu. Pneumatiky samy o sobě obsahují kovové patní lano, kovový nebo textilní kord v plášti a samozřejmě gumu. Pro termické nebo materiálové využití je nutno tyto složky od sebe v maximální míře oddělit.

Naše společnost projektuje a dodává ve spolupráci s našimi partnery zařízení zpracování pneumatik a to linky na výrobu „čipsů“ pro cementárny a linky na výrobu granulátu s možností následného využití při výrobě gumových desek, nebo jako součást povrchu asfaltových ploch.

Naše společnost projektuje a dodává zařízení na třídění domovního odpadu, jeho následnou separaci a drcení.

Zařízení pro zpracování bio odpadu

Bio-odpad představuje další podstatnou součást odpadů. Jedním z požadavků odpadového hospodářství je snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na skládky na 75 % hm. Aktualizovat prosímdo roku 2010, na 50 % hm. do roku 2013 a na 35 % do roku 2020 oproti hodnotám roku 1995. Jednou ze složek tohoto odpadu je i kuchyňský odpad, který pro ukládání a další využití vyžaduje hygienizaci.

Naše společnost projektuje a dodává ve spolupráci s našimi partnery zařízení zpracování bio odpadů. Jedná se zejména o boxy vhodné pro stabilizaci a sušení bioodpad, případě dotřiďovaní linky pro jeho přípravu na výrobu RDF (alternativního paliva).

Hlavní předností našeho řešení jsou zkušenosti z realizace jedné z největších instalací v Regionálním centru zpracování odpadů Karlovarského kraje ve Vřesové, kde jsme se podíleli na instalaci zařízení.